Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe sporządzić można wyłącznie elektronicznie oraz w strukturze logicznej określonej przez Ministra Finansów. Dokumenty powinny być także opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Obie te formy potwierdzania tożsamości przewidziane są także podczas wysyłania deklaracji i
Czytaj więcej

Każdy wniosek czy dokument, składany elektronicznie do organów państwowych musi zostać podpisany, aby potwierdzić treść pisma. Do potwierdzenia formularzy wysyłanych za pośrednictwem Internetu użyć można profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób jest równoznaczny z potwierdzeniem tożsamości
Czytaj więcej

Kupując certyfikowany podpis elektroniczny możemy z niego korzystać przez pewien okres czasu zazwyczaj jest to rok lub dwa lata. Po upływie tego okresu, chcąc kontynuować posługiwanie się danym podpisem konieczne jest jego odnowienie. Odnowienie podpisu elektronicznego przedłuża okres jego ważności o rok
Czytaj więcej

Bezpieczny podpis elektroniczny to alternatywa dla odręcznego podpisu. Zastosowanie tej formy weryfikacji ma na celu ułatwienie obrotu handlowego i cywilnoprawnego, a także kontakt z organami administracji publicznej. Stosowanie e-podpisu umożliwia potwierdzanie i uwierzytelnianie dokumentu w sposób zdalny, dzięki czemu nie wymaga od
Czytaj więcej

Certyfikat kwalifikowany to certyfikat, który spełnia wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym. Wydaje go podmiot, świadczący usługi certyfikacyjne. Za jego pomocą weryfikowany jest podpis elektroniczny składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania e-podpisów. Z tego względu kwalifikowany podpis elektroniczny nazywany jest bezpiecznym e-podpisem.
Czytaj więcej

Podpis elektroniczny to ogólna nazwa technik potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości nadawcy podczas wymiany informacji drogą elektroniczną. Odbiorca dokumentu powinien mieć pewność, że dokument wysyłany drogą elektroniczną pochodził od konkretnego nadawcy, a treść wiadomości jest wiarygodna. Istnieją dwa rodzaje podpisów – zwykł
Czytaj więcej

E-podpis to narzędzie, które pozwala zidentyfikować tożsamość osób oraz podmiotów załatwiających sprawy drogą elektroniczną. Bezpieczny podpis elektroniczny charakteryzuje się tym, że: – przyporządkowany jest do jednej osoby, – sporządzony jest na podstawie bezpiecznych urządzeń, podlegających wyłącznie osobie składającej podpis, – pozwala na
Czytaj więcej