Głównym celem idei Paperless jest ograniczenie zużycia papieru. Corocznie bardzo wiele firm wprowadza szereg rozwiązań związanych z paperless. Jak e-podpis związany jest z paperless? Digitalizacja dokumentów firmowych związana jest kluczowo z elektronicznymi archiwami oraz elektronicznym obiegiem dokumentów firmowych. W tej sytuacji widać,
Read More

Jak zawiadamia Ministerstwo Finansów, od nowego roku nie będzie już możliwości podpisywania plików JPK, CUK i ALK, podpisem kwalifikowanym z użyciem algorytmu SHA-1. Od nowego roku przez Bramkę JPK będzie można przesyłać wyłącznie dokumenty z podpisem wykorzystującym algorytm SHA-256. Ministerstwo apeluje do
Read More

Kwalifikowany podpis elektroniczny daje wiele możliwość jego posiadaczowi, znacznie usprawniając jego pracę i zadania związane z podpisywanie dokumentów czy załatwianiem spraw w sposób zdalny. Zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest jednak unieważnienie certyfikatu posiadanego podpisu kwalifikowanego np. zgubiona lub zniszczona została karta
Read More

Przepisy prawa dopuszczają dwa sposoby na uwierzytelnianie swojego podpisu w e-usługach oferowanych przez administrację publiczną. Pierwszym z nich jest profil zaufany, do którego założenia konieczne jest posiadanie numeru PESEL, co stanowi ogromną przeszkodę dla obcokrajowców. Jeśli zdecydują się oni na profil ePUAP,
Read More

Zaawansowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który spełnia wszystkie z poniższych wymogów: umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego, jest unikalnie przyporządkowany podpisującym, jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna, jest składany przy użyciu danych służących do
Read More

Podpis elektroniczny z certyfikatem stanowi zaawansowany podpis składany za pomocą specjalnego urządzenia. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby. Co potrzebne jest do złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie? – certyfikat przyporządkowany do właściciela – klucz publiczny służący do sprawdzenia podpisu –
Read More