Przepisy prawa dopuszczają dwa sposoby na uwierzytelnianie swojego podpisu w e-usługach oferowanych przez administrację publiczną. Pierwszym z nich jest profil zaufany, do którego założenia konieczne jest posiadanie numeru PESEL, co stanowi ogromną przeszkodę dla obcokrajowców. Jeśli zdecydują się oni na profil ePUAP,
Czytaj więcej

Zaawansowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który spełnia wszystkie z poniższych wymogów: umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego, jest unikalnie przyporządkowany podpisującym, jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna, jest składany przy użyciu danych służących do
Czytaj więcej

Podpis elektroniczny z certyfikatem stanowi zaawansowany podpis składany za pomocą specjalnego urządzenia. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby. Co potrzebne jest do złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie? – certyfikat przyporządkowany do właściciela – klucz publiczny służący do sprawdzenia podpisu –
Czytaj więcej