Każdy wniosek czy dokument, składany elektronicznie do organów państwowych musi zostać podpisany, aby potwierdzić treść pisma. Do potwierdzenia formularzy wysyłanych za pośrednictwem Internetu użyć można profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zarówno pierwszy, jak i drugi sposób jest równoznaczny z potwierdzeniem tożsamości
Czytaj więcej