Podpisy kwalifikowane są już spotykane w każdej dziedzinie gospodarki. Używanie e-podpisów znacznie ułatwiło i przyspieszyło obieg dokumentacji oraz zwiększyło bezpieczeństwo transakcji i zawieranych umów na odległość.

Podpis elektroniczny wydany przez upoważnionego wydawcę usług zaufania i ważny w momencie, gdy składany był podpis elektroniczny wywołuje skutki prawne.

Gdy certyfikat straci ważność lub zostanie unieważniony wówczas weryfikacja e-podpisu nie zostanie zakończona, ale podpisany dokument jest ważny (nie ma możliwości jego weryfikacji).

Warto sprawdzić, kiedy dobiega końca ważność certyfikatu, aby w odpowiednim czasie go odnowić. W celu odnowienie najlepiej skontaktować się z certyfikowanym partnerem wydawcy certyfikatu, który pomoże w przeprowadzeniu procedury.

Zostaw Komentarz