W dobie cyfryzacji, wiele firm informatycznych przechodzi na model pracy zdalnej, co wymaga od pracowników i przedsiębiorców korzystania z narzędzi elektronicznych. W tym kontekście, coraz ważniejszym narzędziem staje się podpis elektroniczny z certyfikatem, który umożliwia szybkie i bezpieczne podpisywanie dokumentów online. W
Read More

Definicja certyfikatu kwalifikowanego Certyfikat kwalifikowany to elektroniczny dokument zawierający elektroniczny podpis kwalifikowany, który pozwala na potwierdzenie tożsamości osoby, która go wystawiła. Jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów na podpisanie dokumentów elektronicznych, ponieważ wymaga on spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa. Certyfikat kwalifikowany może być
Read More

Podpis kwalifikowany, a wniosek o zakup sprzętu komputerowego Składanie wniosków o dofinansowania takie, jak np. o zakup sprzętu komputerowego dla samorządów, często wymaga posiadania podpisu kwalifikowanego, który pozwala na dokonanie bezpiecznej i w pełni legalnej transakcji. Aby złożyć wniosek o zakup sprzętu
Read More

Dofinansowanie dla energochłonnych Od 9 lutego br. firmy mogą starać się o dofinansowanie kosztów energii, jeśli spełnią określone kryteria. Nabór wniosków potrwa 14 dni od dnia ogłoszenia. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw, które są w dużej mierze energochłonne i działają w branżach
Read More

Podpis elektroniczny to sposób potwierdzenia autentyczności i integralności dokumentu elektronicznego. Podobnie jak w przypadku podpisu papierowego, podpis elektroniczny służy do potwierdzenia tożsamości osoby go składającej oraz dokonania zmian w dokumencie. Podpis elektroniczny jest bezpiecznym sposobem potwierdzenia zawartości dokumentu elektronicznego, ponieważ umożliwia identyfikację
Read More

E-podpis a przepisy prawa Przepisy prawa, które aktualnie obowiązują w Polsce, nałożyły na wszystkie biura rachunkowe obowiązek przekazywania zeznań podatkowych do Urzędów Skarbowych wyłącznie w formie elektronicznej. Według planu, obowiązek ten w niedalekiej przyszłości zostanie nałożony na wszystkie osoby prowadzące w Polsce
Read More