Podczas zakupu podpisu kwalifikowanego należy podjąć wiele decyzji – jaki zestaw wybieramy, jaką ścieżką chcemy dokonać zakupu oraz jak długo będziemy korzystać z e-podpisu. Musimy także zdecydować czy wybieramy certyfikat uniwersalny czy taki, z dodatkowymi danymi.

Pierwszy z nich zaleca się osobom, które będa podpisywałydopkumenty w imieniu własnym lub reprezentowanych przez siebie podmiotów takich jak na przykład przedsiębiorstwo. Drugi z kolei powstał z myślą o tych, którzy pełnią funkcje ściśle określone przepisami prawa np. notariusz, radca prawny, czy prezydent miasta.

Decydując się na certyfikat z dodatkowymi danymi, należy mieć na uwadze, że oprócz weryfikacji tożsamości konieczne będzie dostarczenie dodatkowych informacji. To, jakie dokumenty trzeba złożyć zależy od tego, w czyim imieniu będzie wykorzystywany certyfikat, czy w imieniu organu władzy publicznej, czy jako przedstawiciel innej osoby prawnej itp.
Oryginały lub kopie z potwierdzoną zgodnością z oryginałem, należy złożyć w punkcie rejestracji.

Zostaw Komentarz