Do konsultacji trafił właśnie projekt zmian w przepisach dotyczących standardów technicznych w pracy geodetów. Ministerstwo rozwoju postanowiło przeanalizować dotychczasowe rozporządzenia i zmodernizować je aby usprawnić i unowocześnić stosowane metody pracy.

Za sprawą planowanych modernizacji, geodeci zostaną zobowiązani do wejścia w posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego i wykorzystywania go w swojej pracy. Już niebawem operat techniczny, podlegający obowiązkowi zgłoszenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej będzie musiał być sporządzony w formie elektronicznej w formacie PDF i podpisywany e-podpisem. Oznacza to, że geodeci będa musieli posługiwać się podpisem kwalifikowanym podczas opracowywania dokonywanych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych czyli w swojej codziennej pracy.
Podpis kwalifikowany będzie także mógł być wykorzystywany przez geodetów we wszystkich kontaktach z urzędami, będą oni mogli także między innymi wykorzystać go do założenia swojej firmy lub do wywiązywania się z obowiązków podatkowych i sprawozdawczych, jeśli już prowadzą działalność.

Zostaw Komentarz