Elektroniczny obrót dokumentami w ostatnich miesiącach stał się bardzo popularny. Przedsiębiorcy i osoby prywatne coraz częściej wysyłają e-dokumenty załatwiając nie tylko sprawy urzędowe, ale również dokonując transakcji czy podpisując umowy z kontrahentami. Elektroniczny podpis kwalifikowany ma szersze zastosowanie niż profil zaufany, gdyż
Read More

Elektroniczne podpisy są równoważne pod względem skutków prawnych do podpisu odręcznego. Można zatem dzięki nim potwierdzić swoją tożsamość na wielu elektronicznych dokumentach. W dzisiejszym świecie bardzo ważne jest, aby posiadać jakąś formę uwierzytelnienia elektronicznego. Prócz e-podpisów kwalifikowanych korzystać można również z: e-dowodu
Read More

Zarówno podpis elektroniczny, jak i profil zaufany są podpisami potwierdzającymi tożsamość, dlatego tak ważne jest aby każdy używał tylko swojego e-podpisu. Nie ma bowiem możliwości, aby kilka osób używało tego samego podpisu. Do głównych zalet posiadania podpisów elektronicznych można zaliczyć możliwość załatwienia
Read More

Za pośrednictwem profilu zaufanego można załatwić m.in.: sprawy związane z rejestracją firmy, sprawy związane ze zmianą danych firmy, sprawy w ZUS, np. podpisać wniosek o otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, zgłosić i wyrejestrować ubezpieczonych, udzielić pełnomocnictwo w zakresie relacji z
Read More

Każdy wniosek czy dokument, składany elektronicznie do organów państwowych musi zostać podpisany, aby potwierdzić treść pisma. Do potwierdzenia formularzy wysyłanych za pośrednictwem Internetu użyć można profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Jaka jest różnica między profilem zaufanym a podpisem kwalifikowanym? Zarówno pierwszy,
Read More