Podpis elektroniczny z certyfikatem stanowi zaawansowany podpis składany za pomocą specjalnego urządzenia. Potwierdza on przynależność klucza publicznego do danej osoby.

Co potrzebne jest do złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie?
– certyfikat przyporządkowany do właściciela
– klucz publiczny służący do sprawdzenia podpisu
– klucz prywatny (znajduje się na karcie kryptograficznej)
– urządzenia do odczytu kart
– aplikacja do podpisywania

Warto podkreślić, że podpis kwalifikowany jest bezpieczny, gdy założony został przez odpowiednie firmy, które zgodnie z prawem i procedurą wyrabiają podpis elektroniczny.

Kwalifikowany podpis elektroniczny powstaje dzięki wykorzystaniu technik kryptograficznych. Pozwala stworzyć zbiór informacji umożliwiających weryfikację treści dokumentu oraz ich związek z danymi osoby, która składa podpis.

Zostaw Komentarz