Podpis elektroniczny to dane zawarte w postaci elektronicznej. Dane opatrzone e-podpisem kwalifikowanym mają taką samą moc prawną jak dokumenty podpisane odręcznie.

Podpis elektroniczny można stosować m.in.:
– w biznesie
– w administracji
– w medycynie
– w urzędach

Stosowanie e-podpisów pozwalają optymalizować koszty prowadzonego przedsiębiorstwa.

Jak kupić e-podpis?
Najlepszym rozwiązaniem jest kontakt z firmą, która jest pośrednikiem zajmującym się sprzedażą podpisów elektronicznych. Takie rozwiązanie pozwala również skorzystać z doradztwa w zakresie wyboru najodpowiedniej formy e-podpisu.

Zostaw Komentarz