Podpis elektroniczny to pewnego rodzaju techniki potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie informacji drogą elektroniczną.

Istotne jest, aby e-podpis spełniał takie same warunki jak podpis zwykły, czyli:
– powinien być trudny do podrobienia
– powinien stwarzać możliwość weryfikacji i trwale łączyć się z dokumentem

Formy podpisów cyfrowych umożliwia rozwój kryptografii z kluczem publicznym. Posługiwanie się e-podpisem polega na dołączeniu skrótu, zaszyfrowanego kluczem prywatnym strony podpisującej.

Odbiorca musi mieć pewność, że dokument wysłany drogą elektroniczną i podpisany e-podpisem pochodzi od konkretnego nadawcy oraz ay wiadomość uległa zmianie bez naszej wiedzy.

E-podpis w praktyce:
– e-zdrowie
– e-deklaracje
– e-faktura
– e-KRS
– Certyfikat dla ZUS
– kontakty z urzędami administracji publicznej

Zostaw Komentarz