Przepisy prawa dopuszczają dwa sposoby na uwierzytelnianie swojego podpisu w e-usługach oferowanych przez administrację publiczną.

Pierwszym z nich jest profil zaufany, do którego założenia konieczne jest posiadanie numeru PESEL, co stanowi ogromną przeszkodę dla obcokrajowców. Jeśli zdecydują się oni na profil ePUAP, w pierwszej kolejności będą musieli podjąć kroki w celu uzyskania numeru PESEL, co wiąże się z koniecznością sporządzenia wniosku i czekania na jego rozpatrzenie.

Drugim rozwiązaniem jest natomiast podpis elektroniczny. Procedura jego uzyskania przebiega w sposób analogiczny, jak w przypadku polaków. Zmiania się jedynie dokument, na podstawie którego dokonuje się weryfikacji tożsamości. Do potwierdzenia tożsamości w przypadku e-podpisu wystarczy ważny paszport lub dowód osobisty państwa, z którego pochodzi wnioskodawca. Potwierdzenia zgodności danych na podstawie dokumentu tożsamości można dokonać w jednym z punktów, które znajdują się na terenie całego kraju lub u notariusza.

Zostaw Komentarz