Początkowo stosowanie podpisu kwalifikowanego mogło budzić wątpliwości. Z czasem jednak stała się to bardzo popularna metoda podpisywania dokumentów. Powodów wzrostu popularności tego rozwiązania jest kilka – przede wszystkim wygoda i bezpieczeństwo. Dziś wiemy już, że korzystanie z e-podpisu to w 100% pewne
Read More

Przepisy prawa dopuszczają dwa sposoby na uwierzytelnianie swojego podpisu w e-usługach oferowanych przez administrację publiczną. Pierwszym z nich jest profil zaufany, do którego założenia konieczne jest posiadanie numeru PESEL, co stanowi ogromną przeszkodę dla obcokrajowców. Jeśli zdecydują się oni na profil ePUAP,
Read More

E-podpis to narzędzie, które pozwala zidentyfikować tożsamość osób oraz podmiotów załatwiających sprawy drogą elektroniczną. Bezpieczny podpis elektroniczny charakteryzuje się tym, że: – przyporządkowany jest do jednej osoby, – sporządzony jest na podstawie bezpiecznych urządzeń, podlegających wyłącznie osobie składającej podpis, – pozwala na
Read More