Jak zawiadamia Ministerstwo Finansów, od nowego roku nie będzie już możliwości podpisywania plików JPK, CUK i ALK, podpisem kwalifikowanym z użyciem algorytmu SHA-1. Od nowego roku przez Bramkę JPK będzie można przesyłać wyłącznie dokumenty z podpisem wykorzystującym algorytm SHA-256. Ministerstwo apeluje do
Read More

Elektroniczny obrót dokumentami w ostatnich miesiącach stał się bardzo popularny. Przedsiębiorcy i osoby prywatne coraz częściej wysyłają e-dokumenty załatwiając nie tylko sprawy urzędowe, ale również dokonując transakcji czy podpisując umowy z kontrahentami. Elektroniczny podpis kwalifikowany ma szersze zastosowanie niż profil zaufany, gdyż
Read More

Zarówno podpis elektroniczny, jak i profil zaufany są podpisami potwierdzającymi tożsamość, dlatego tak ważne jest aby każdy używał tylko swojego e-podpisu. Nie ma bowiem możliwości, aby kilka osób używało tego samego podpisu. Do głównych zalet posiadania podpisów elektronicznych można zaliczyć możliwość załatwienia
Read More