Zarówno podpis elektroniczny, jak i profil zaufany są podpisami potwierdzającymi tożsamość, dlatego tak ważne jest aby każdy używał tylko swojego e-podpisu. Nie ma bowiem możliwości, aby kilka osób używało tego samego podpisu. Do głównych zalet posiadania podpisów elektronicznych można zaliczyć możliwość załatwienia
Czytaj więcej

Wyróżniamy dwa rodzaje podpisów: bezpieczny podpis elektroniczny, zwykły podpis elektroniczny. Zwykły podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej i które użyte są przez podpisującego. Takim podpisem jest choćby wpisanie na
Czytaj więcej