Wyróżniamy dwa rodzaje podpisów: bezpieczny podpis elektroniczny, zwykły podpis elektroniczny. Zwykły podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej i które użyte są przez podpisującego. Takim podpisem jest choćby wpisanie na
Read More