Wyróżniamy dwa rodzaje podpisów:

  • bezpieczny podpis elektroniczny,
  • zwykły podpis elektroniczny.

Zwykły podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej i które użyte są przez podpisującego. Takim podpisem jest choćby wpisanie na klawiaturze imienia i nazwiska piszącego maila w treści jego maila. Definicja ta jest zatem bardzo ogólna i obejmuje szereg różnych przypadków.

Bezpieczny podpis elektroniczny, inaczej zwany zaawansowanym, to e-podpis, który spełnia wszystkie z poniższych wymogów:

  • umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego,
  • jest unikalnie podporządkowany podpisującemu,
  • jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna,
  • jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą pewnością, użyć pod wyłączną swoją kontrolą.

Zostaw Komentarz