Od pewnego czasu nie ma już w Polsce obowiązku podpisywania dokumentów ręcznie, gdyż wprowadzone zostały podpisy online. Warto zapoznać się z ich definicją oraz poznać rodzaje.

Tym sposobem rozróżniamy:
– Podpis elektroniczny charakteryzuje się tym, iż służy do potwierdzania tożsamości osoby sporządzającej dany dokument, który przesyła się drogą elektroniczną. Podpis ten potocznie nazywa się podpisem zwykłym. Występuje w postaci danych elektronicznych, które umożliwiają wskazanie osoby składającej podpis. Ten rodzaj podpisu ma zastosowanie w podpisie dokumentów w systemach bankowych, jak również w przypadku składania niektórych wniosków.

– Bezpieczny podpis kwalifikowany od podpisu elektronicznego różni się tym, że jest on podporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis i sporządzony za pomocą bezpiecznych urządzeń. Zastosowanie go daje gwarancję, iż po podpisaniu dokumentu, zmiany będą od razu widoczne. Ma określoną w przepisach strukturę oraz powstaje zgodnie z odpowiednimi algorytmami tzw. kluczy prywatnych oraz publicznych.

– Certyfikat niekwalifikowany mogą wystawić różne podmioty, które służą do potwierdzenia tożsamości użytkownika zwykłego podpisu w systemach informatycznych przy szyfrowaniu wiadomości oraz plików, które są przesyłane pocztą elektroniczną.

– Certyfikat kwalifikowany jest wystawiany na rzecz użytkowników bezpiecznego podpisu przede wszystkim osobom fizycznym przez podmioty, które świadczą usługi certyfikacyjne. W Polsce funkcjonuje 5 firm, które są akredytowane przez państwo.

Zostaw Komentarz