Zaawansowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny, który spełnia wszystkie z poniższych wymogów:

  1. umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego,
  2. jest unikalnie przyporządkowany podpisującym,
  3. jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna,
  4. jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą doza pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolną.

Zaawansowany podpis elektroniczny jest podpisem o poziomie bezpieczeństwa wystarczającym w relacjach usługobiorca – usługodawca. Wymagania odnoszące się do tego podpisu z jednej strony pozwalają na jednoznaczną identyfikację osoby rozpatrującej podpisem przesyłany dokument, z drugiej – nie są kłopotliwe w praktycznym stosowaniu ani po stronie podpisującego, ani po stronie weryfikującego.

Zostaw Komentarz