Obecnie trzy podmioty świadczą usługi certyfikacyjne:

  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  • Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum
  • Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM

Warunkiem niezbędnym jest zapoznanie się z regulaminem określającym warunki korzystania z certyfikatu, zakres i ograniczenia jego stosowania oraz odpowiedzialność stron. Możliwe jest wysłanie danych do umowy drogą elektroniczną lub pocztową. Podpisanie umowy wraz z załącznikami następuje zwykle w siedzibie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne. Przy zakupie większej ilości certyfikatów możliwe jest podpisanie umowy w siedzibie Klienta. Czynności niezbędne do uzyskania certyfikatu:

  1. Zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług certyfikowanych.
  2. Podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikowanych.
  3. Wypełnienie wykazu subskrybentów.
  4. Odebranie certyfikatu.
  5. Dokonanie płatności z tytułu świadczonych usług.

Dla potwierdzenia tożsamości osoby fizycznej konieczny jest dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej konieczne jest potwierdzenie prawa do reprezentacji jednostki. Po sprawdzeniu formalnym zostaje przygotowany certyfikat, który należy odebrać osobiście. 

Zostaw Komentarz