Obecnie trzy podmioty świadczą usługi certyfikacyjne: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Powszechne Centrum Certyfikacji CERTUM Warunkiem niezbędnym jest zapoznanie się z regulaminem określającym warunki korzystania z certyfikatu, zakres i ograniczenia jego stosowania oraz odpowiedzialność stron. Możliwe jest wysłanie
Read More