Podpis elektroniczny wprowadzany w życie został 6 lat temu, jednak jego duże rozpowszechnienie przypada na ubiegły rok. Zwiększenie zastosowania podpisu elektronicznego w dużej mierze spowodowane było obowiązkiem przy komunikowaniu się z ZUS.

Bezpieczny podpis kwalifikowany jest narzędziem uniwersalnym, więc może mieć zastosowanie w wielu elektronicznych formalnościach wymagających potwierdzenia tożsamości.

Certyfikat kwalifikowany służy aktualnie w Polsce między innymi do:

  1. Rozliczeń podatkowych w systemie e-Deklaracje.
  2. Komunikowaniu się z urzędami centralnymi i samorządowymi w całym kraju, także z GUS, PFRON, GIODO, GIIF, KRS.
  3. Tworzenia faktur elektronicznych.
  4. Udziału w zabezpieczonych aukcjach elektronicznych.
  5. Zabezpieczenia ważnych dokumentów firmowych.
  6. Potwierdzenia autorstwa dokumentów.
  7. Podpisywania umów o różnorodnym charakterze.

Ostatni podpunkt to prawdopodobnie naczelne zadanie, do jakiego służy podpis elektroniczny. Dzięki niemu, w znacznym stopniu można skrócić i ułatwić sobie kontakty z kontrahentami.
Wszelkiego rodzaju umowy, w których utrudniony jest kontakt bezpośredni poświadczone być mogą certyfikatem kwalifikowanym.

Zostaw Komentarz