JEDZ to formularz dla zamówień publicznych, których wartości przekraczają progi unijne. Od 2 lat Jednolity Europejski Dokument Zamówienia może być składany wyłącznie w formie elektronicznej. Wcześniej istniała możliwość opracowania i podpisania go w tradycyjnej formie. Komisja Europejska zobligowała jednak wykonawców do składania
Read More