Aby uzyskać profil zaufany należy:

  • założyć konto na portalu “profil zaufany”
  • złożyć wniosek o potwierdzenie profilu
  • w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku zgłosić się osobiście z dokumentem tożsamości w tzw. Punkcie Potwierdzającym, aby potwierdzić wniosek.

Profil zaufany można również w całości założyć bez wychodzenia z domu. W tym celu potwierdzenie wniosku należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w bankach które oferują usługę zakładania profilu zaufanego.

Założenie oraz korzystanie z profilu zaufanego jest bezpłatne, a jego ważność trwa 3 lata od dnia podpisania wniosku. Po tym okresie można przedłużyć ważność.

Czym jest elektroniczny podpis?

Zostaw Komentarz