Odkąd w życie weszły przepisy umożliwiające sporządzanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, podpis kwalifikowany zyskał jeszcze jedno zastosowanie. Do 2019 roku tylko nieliczni pracodawcy decydowali się na prowadzenie akt w sposób elektroniczny, ponieważ nie zwalniało ich to z obowiązku sporządzania i przechowywania
Read More

Do konsultacji trafił właśnie projekt zmian w przepisach dotyczących standardów technicznych w pracy geodetów. Ministerstwo rozwoju postanowiło przeanalizować dotychczasowe rozporządzenia i zmodernizować je aby usprawnić i unowocześnić stosowane metody pracy. Za sprawą planowanych modernizacji, geodeci zostaną zobowiązani do wejścia w posiadanie kwalifikowanego
Read More

JEDZ to formularz dla zamówień publicznych, których wartości przekraczają progi unijne. Od 2 lat Jednolity Europejski Dokument Zamówienia może być składany wyłącznie w formie elektronicznej. Wcześniej istniała możliwość opracowania i podpisania go w tradycyjnej formie. Komisja Europejska zobligowała jednak wykonawców do składania
Read More

Podpis elektroniczny w kontaktach z administracją i urzędami: składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego lub udostępniania dokumentów za pomocą JPK; kontakty z ZUS-em drogą elektroniczną; podpisywanie JPK; komunikacja w obrębie platformy ePUAP; urząd celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego.
Read More

Podpis elektroniczny to ogólna nazwa technik potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości nadawcy podczas wymiany informacji drogą elektroniczną. Odbiorca dokumentu powinien mieć pewność, że dokument wysyłany drogą elektroniczną pochodził od konkretnego nadawcy, a treść wiadomości jest wiarygodna. Istnieją dwa rodzaje podpisów – zwykł
Read More