Jakie sprawy można załatwić z wykorzystaniem podpisu elektronicznego?

Podpis elektroniczny w kontaktach z administracją i urzędami:

  • składanie e-deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego lub udostępniania dokumentów za pomocą JPK;
  • kontakty z ZUS-em drogą elektroniczną;
  • podpisywanie JPK;
  • komunikacja w obrębie platformy ePUAP;
  • urząd celny – składanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Celnego.

W kontaktach biznesowych:

  • zawieranie wszelkiego typu umów cywilno-prawnych między przedsiębiorstwami;
  • udział w zabezpieczonych aukcjach i przetargach elektronicznych organizowanych za pośrednictwem specjalnych platform internetowych;
  • udziału w zamówieniach publicznych – podpisywanie dokumentów JEDZ.

W kontaktach z Klientami:

  • e-faktury – możliwość przesyłania rozliczeń drogą elektroniczną;
  • podpisywanie różnego typu dokumentów oraz korespondencji elektronicznej.

Zostaw Komentarz