JEDZ to formularz dla zamówień publicznych, których wartości przekraczają progi unijne. Od 2 lat Jednolity Europejski Dokument Zamówienia może być składany wyłącznie w formie elektronicznej. Wcześniej istniała możliwość opracowania i podpisania go w tradycyjnej formie. Komisja Europejska zobligowała jednak wykonawców do składania go w formie elektronicznej, opracowano nawet specjalne narzędzie umożliwiające jego sporządzenie.
Wysłanie JEDZ składa się z kilku kroków.

1. Wypełnianie formularza za pomocą narzędzia ESPD lub innego, który umożliwia przygotowanie dokumentów w formacie określonym przez zamawiającego.
2. Podpisanie formularza za pomocą podpisu elektronicznego.
3. Ustawienie hasła, zaszyfrowanie dokumentu
4. Przesłanie JEDZ za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby złożyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia należy dokonać zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nie ma możliwości podpisania tego dokumentu tradycyjnym podpisem czy nawet Profilem Zaufanym, który często stanowi alternatywę dla e-podpisu. Przedsiębiorcy, którzy regularnie biorą udział w przetargach międzynarodowych bezwzględnie powinni więc dokonać zakupu e-podpisu, ponieważ będzie on konieczny do złożenia JEDZ

Zostaw Komentarz