Odkąd w życie weszły przepisy umożliwiające sporządzanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, podpis kwalifikowany zyskał jeszcze jedno zastosowanie.
Do 2019 roku tylko nieliczni pracodawcy decydowali się na prowadzenie akt w sposób elektroniczny, ponieważ nie zwalniało ich to z obowiązku sporządzania i przechowywania wszystkich tych dokumentów w wersji papierowej. Dzięki nowelizacji przepisów, umożliwiono ograniczenie się tylko do wersji cyfrowej akt, co spowodowało że część właścicieli firm zrezygnowało z tradycyjnej metody.

Przejście na bardziej nowoczesną alternatywę polega na sporządzeniu odwzorowania cyfrowego, w szczególności skanu. Jest to jednak działanie niewystarczające, aby dokumenty te były prawomocne, konieczne jest opatrzenie ich elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub ewentualnie elektroniczną pieczęcią pracodawcy. Są to działania, które zapewnia potwierdzenie zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem papierowym.

Większość z pracodawców posiada e-podpis. Jeśli jednak ktoś jeszcze nie zdecydował się na jego zakup, opcja sporządzania za jego pośrednictwem akt, jest kolejnym argumentem przemawiającym za tym że e-podpis to dobra inwestycja.

Zostaw Komentarz