Odkąd w życie weszły przepisy umożliwiające sporządzanie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, podpis kwalifikowany zyskał jeszcze jedno zastosowanie. Do 2019 roku tylko nieliczni pracodawcy decydowali się na prowadzenie akt w sposób elektroniczny, ponieważ nie zwalniało ich to z obowiązku sporządzania i przechowywania
Read More

Do konsultacji trafił właśnie projekt zmian w przepisach dotyczących standardów technicznych w pracy geodetów. Ministerstwo rozwoju postanowiło przeanalizować dotychczasowe rozporządzenia i zmodernizować je aby usprawnić i unowocześnić stosowane metody pracy. Za sprawą planowanych modernizacji, geodeci zostaną zobowiązani do wejścia w posiadanie kwalifikowanego
Read More

Aby, móc wymieniać dokumenty za pomocą technologii teleinformatycznych, konieczne jest posiadanie technologii służącej do identyfikacji podmiotów, czyli podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny stał się odpowiednikiem tradycyjnego podpisu w środowisku cyfrowym i może być wykorzystywany do poświadczeń wielu dokumentów. Warunkiem jest jednak, aby był
Read More