Od października 2020 roku w życie wejdzie nowa struktura deklaracji podatkowej – JPK_VAT. Będzie to dokument, który zastąpi deklaracje VAT i JPK. Do jego sporządzenia i złożenie zobligowani będą wszyscy czynniki podatnicy podatku VAT.
JPK_VAT nie będzie mogło być wysyłane w wersji papierowej. Ustawodawca zobligował podatników do opracowywania i przesyłania deklaracji do Urzędu Skarbowego, wyłącznie w formie elektronicznej. Co się z tym wiążę, każdy podatnik VAT będzie musiał zainwestować w kwalifikowany podpis elektroniczny, ponieważ będzie on niezbędny do złożenie podpisu na JPK_VAT. Nie będzie innej możliwości podpisania tego dokumentu, niż za pośrednictwem e-podpisu.

Jeśli właściciel firmy, na której spoczywa obowiązek składanie tej deklaracji, nie posiada jeszcze e-podpisu, koniecznie powinien rozpocząć procedurę jego wyrabiania. Bez e-podpisu obowiązek nie zostanie spełniony, a na podatnika zostanie nałożona kara w związku z popełnionym wykroczeniem skarbowym.

Zostaw Komentarz