Bezpieczny podpis elektroniczny to alternatywa dla odręcznego podpisu. Zastosowanie tej formy weryfikacji ma na celu ułatwienie obrotu handlowego i cywilnoprawnego, a także kontakt z organami administracji publicznej. Stosowanie e-podpisu umożliwia potwierdzanie i uwierzytelnianie dokumentu w sposób zdalny, dzięki czemu nie wymaga od
Czytaj więcej