Podmiot wystawiający certyfikaty cyfrowe, potwierdzające własność klucza publicznego poprzez wskazanie podmiotu certyfikatu. Zadaniem Urzędów Certyfikacji (ang. Certificate Authority, CA) jest sprawdzenie tożsamości instytucji, która wnioskuje o wydanie certyfikatu. Urzędy certyfikacji są charakterystyczne dla wielu systemów infrastruktury klucza publicznego. Wydanie certyfikatu Wydany certyfikat
Read More