Podmiot wystawiający certyfikaty cyfrowe, potwierdzające własność klucza publicznego poprzez wskazanie podmiotu certyfikatu.

Zadaniem Urzędów Certyfikacji (ang. Certificate Authority, CA) jest sprawdzenie tożsamości instytucji, która wnioskuje o wydanie certyfikatu.

Urzędy certyfikacji są charakterystyczne dla wielu systemów infrastruktury klucza publicznego.

Wydanie certyfikatu

Wydany certyfikat cyfrowy zawiera klucz publiczny oraz tożsamość właściciela. Pasujący odpowiedni klucz prywatny nie jest udostępniany publicznie, tylko utrzymywany w tajemnicy przez użytkownika końcowego.

Urząd certyfikacji odpowiedzialny jest za powiedzenie:
„Tak, ta osoba jest tym, za kogo się podaje, a my – ośrodek certyfikacji – potwierdzamy to”.

W Polsce działa kilka kwalifikowanych urzędów certyfikacji.

Urząd certyfikacji wystawia również certyfikaty podczas wyrabiania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

Zostaw Komentarz