Kontakt z urzędami drogą elektroniczną wymaga często przesyłania dodatkowych dokumentów. Zdarza się, że przedsiębiorcy nie posiadają dokumentów wystawionych przez Internet. W takiej sytuacji zobowiązani są do zeskanowania oraz przesłania do urzędu. Warto zaznaczyć, ze niezbędne będzie podpisanie załączników oraz pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Możliwość dołączania skanów dotyczy wyłącznie kopii dokumentów wydanych przez podmioty publiczne. Nie można dołączyć elektronicznej kopii np. dokumentu potwierdzającego tytuł do lokalu. Istnieje możliwość przedłożenia elektronicznego odpisu dokumentu, również dokumentu prywatnego.
Oznacza to, że korzystając z usług notariusza można zelektronizować każdy dokument, również prywatny.

Zostaw Komentarz