Bezpieczny podpis elektroniczny to alternatywa dla odręcznego podpisu. Zastosowanie tej formy weryfikacji ma na celu ułatwienie obrotu handlowego i cywilnoprawnego, a także kontakt z organami administracji publicznej.

Stosowanie e-podpisu umożliwia potwierdzanie i uwierzytelnianie dokumentu w sposób zdalny, dzięki czemu nie wymaga od nadawcy fizycznej obecności. Tożsamość można potwierdzić na dwa sposoby – profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z czego różnica między pierwszym sposobem, a drugim polega jedynie na poziomie zabezpieczeń oraz szerszym polu zastosowania. Po podpisaniu umowy, uzyskaniu certyfikatu i potwierdzeniu prawidłowości danych nabywca może od tej pory składać dokumenty m.in. do CEIDG oraz KRS, oferty na przetargach, podpisywać faktury elektroniczne, składać e-deklaracje czy podpisywać umowy.

Do zalet podpisu elektronicznego zaliczyć można:
– oszczędność czasu i pieniędzy,
– możliwość wysyłania dokumentów przez Internet,
– szybka i łatwa obsługa,
– łatwiejsza weryfikacja,
– większa trudność w podrobieniu.

Zostaw Komentarz