Certyfikat kwalifikowany to certyfikat, który spełnia wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym. Wydaje go podmiot, świadczący usługi certyfikacyjne. Za jego pomocą weryfikowany jest podpis elektroniczny składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania e-podpisów. Z tego względu kwalifikowany podpis elektroniczny nazywany jest bezpiecznym e-podpisem. Jest on równoznaczny z podpisem własnoręcznym i  może być wydany wyłącznie jednej osobie fizycznej.

Certyfikat kwalifikowany ma moc prawną.

Certyfikat niekwalifikowany wydawany jest przez Krajową Izbę Rozliczeń. Certyfikaty niekwalifikowane służą do szyfrowania informacji, autoryzacji urządzeń oraz zestawienia bezpiecznych połączeń. Zwykły podpis nie narzuca wymagań na generowanie i przechowywanie klucza prywatnego oraz generowania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą takiego certyfikatu. Certyfikat niekwalifikowany służy do sygnowania różnych dokumentów. Ma znacznie mniejsze znaczenie niż podpis z certyfikatem kwalifikowanym.

Zostaw Komentarz