Certyfikat kwalifikowany to certyfikat, który spełnia wymagania Ustawy o podpisie elektronicznym. Wydaje go podmiot, świadczący usługi certyfikacyjne. Za jego pomocą weryfikowany jest podpis elektroniczny składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania e-podpisów. Z tego względu kwalifikowany podpis elektroniczny nazywany jest bezpiecznym e-podpisem.
Read More