Tłumaczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowi najwyższy standard bezpieczeństwa dokumentacji. Ten sposób podpisania dokumentów daje pewnego rodzaju gwarancje, że dane pochodzą od określonego tłumacza przysięgłego i nie ma możliwości wprowadzania zmian podczas przesyłania. Elektroniczny obieg dokumentów cechuje się wieloma zaletami, które przyciągają
Read More