Jakie sprawy można załatwić z wykorzystaniem profilu zaufanego?

Za pośrednictwem profilu zaufanego można załatwić m.in.:

  • sprawy związane z rejestracją firmy,
  • sprawy związane ze zmianą danych firmy,
  • sprawy w ZUS, np. podpisać wniosek o otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, zgłosić i wyrejestrować ubezpieczonych, udzielić pełnomocnictwo w zakresie relacji z ZUS, sprawdzić salda składek, umówić się na wizytę w ZUS-ie,
  • sprawy w Urzędzie Skarbowym np. zgłosić zmianę formy opodatkowania za pośrednictwem CEIDG, podpisać i złożyć deklarację (PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37, PT-38, JPK-VAT), zarejestrować kasę fiskalną, ustanowić pełnomocnika do podpisania deklaracji elektronicznej, złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Do jednego konta ePUAP może mieć dostęp kilka osób – jest to przydatne rozwiązanie, gdy dany dokument wymaga podpisu co najmniej dwóch osób. Aby można było jednak korzystać przez wiele osób z jednego konta, każda osoba musi być zarejestrowana w ePUAP.

Zostaw Komentarz