Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe sporządzić można wyłącznie elektronicznie oraz w strukturze logicznej określonej przez Ministra Finansów. Dokumenty powinny być także opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

Obie te formy potwierdzania tożsamości przewidziane są także podczas wysyłania deklaracji i formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego.

System KRS umożliwiający przesyłanie sprawozdań przez przedsiębiorców wymaga tylko jednej spośród tych dwóch form sygnatur – podpisu kwalifikowanego. Profil Zaufany nie potrafi zweryfikować dokumentu, przez co nie można go używać jako potwierdzenia rocznego raportu z działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów nałożyło także obowiązek utworzenia pliku jedynie w formie XML, który obowiązywać będzie każdą osobę sporządzającą deklaracje podmiotu gospodarczego.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości podpisać dokument może osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych lub kierownik jednostki. W przypadku, gdy w spółce władze posiada organ wieloosobowy jak np. zarząd – to podpisy złożyć muszą wszyscy członkowie.

Zostaw Komentarz