Od 1 października 2018 roku sprawozdania finansowe sporządzić można wyłącznie elektronicznie oraz w strukturze logicznej określonej przez Ministra Finansów. Dokumenty powinny być także opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Obie te formy potwierdzania tożsamości przewidziane są także podczas wysyłania deklaracji i
Read More