Zarówno podpis własnoręczny i podpis elektroniczny to równorzędne narzędzia prawne wywołujące skutki dla czynności prawnych. Stanowią również podstawę weryfikacji tożsamości, ale różnią się od siebie w kilku kwestiach.

Bezpieczny podpis elektroniczny:
– przyporządkowany jest wyłącznie do osoby składającej podpis,
– umożliwia sporządzanie i podpisywanie dokumentów urzędowych, faktur, deklaracji podatkowych, zgłoszeń do ubezpieczenia, wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz formularzy do Urzędu Skarbowego.

Dotychczasowym rozwiązaniem było osobiste składanie podpisu poprzez tzw. parafkę lub wykorzystując pieczątkę imienną. Dynamiczny rozwój technologiczny i szerokie wykorzystanie komputerów doprowadziło jednak do powstania podpisu elektronicznego.

Czy jednak podpis tradycyjny zostanie w pełni zastąpiony e-podpisem?
Pieczątka wciąż stanowi podstawowe wyposażenie biura i może zostać zastąpiona technologią, ale nie będzie to aż tak szybki proces. Dostępu do Internetu wciąż nie ma spora grupa osób, a ponadto kwalifikowany podpis elektroniczny wiąże się z poniesieniem kosztów za specjalne urządzenia.

Zostaw Komentarz