Zarówno podpis własnoręczny i podpis elektroniczny to równorzędne narzędzia prawne wywołujące skutki dla czynności prawnych. Stanowią również podstawę weryfikacji tożsamości, ale różnią się od siebie w kilku kwestiach. Bezpieczny podpis elektroniczny: – przyporządkowany jest wyłącznie do osoby składającej podpis, – umożliwia sporządzanie
Read More