Kwalifikowany Podpis Elektroniczny pozwala na składanie podpisu mającego pełną moc prawną na dokumentach w wersji cyfrowej. produkt ten można zakupić u kilku certyfikowanych dostawców usług zaufania wpisanych do spisu NCC. Zakup, potwierdzenie, wydanie i aktywacja certyfikatu w zależności od wybranej usługi trwa od kilkudziesięciu minut do kilku dni. E-podpis kwalifikowany dokumenty nim podpisywane posiadają pełną moc prawną.

Czy warto kupić podpis elektroniczny? Zalety e-podpisu

Do głównych zalet podpisów kwalifikowanych należy wygoda i oszczędność czasu, jaką niesie korzystanie z nich. Kolejnym aspektem są względy bezpieczeństwa i fakt ze dokumenty podpisane elektroniczne są wiążące, zgodne z prawem i honorowane w instytucjach państwowych. E-podpis gwarantuje również integralność dokumentów nim opatrzonych – nie można dokonać w nich żadnych zmian w treści (fakt ten można łatwo wykryć).

»Pismo do urzędu skarbowego
»Koszt zakupu e-podpisu
»Cyberbezpieczeństwo firmy

E-podpis kwalifikowany dokumenty – Jakie dokumenty można podpisać e-podpisem?

Podpis elektroniczny wykorzystywany w firmach jest do podpisywania wielu dokumentów m.in. wszystkich umów. Najczęściej podpisuje się z jego użyciem umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, kontakty menadżerskie. Stosowany jest także w samym prowadzeniu działalności podczas umów sprzedaży, zakupowych i inwestycyjnych, w protokołach odbioru, kartach ewidencyjnych, zamówieniach czy samych kontaktach z klientami. Innym wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu jest także podpisywanie umów leasingowych, umów najmu, umów dotyczących praw autorskich, sprawozdań finansowych, dokumentów księgowych (w tym JPK) i deklaracji podatkowych, pełnomocnictw czy dokumentów przetargowych.

Wyjątki: dokumenty, których nie można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Do dokumentów na których zgodnie z prawem trzeba złożyć wyłącznie własnoręczny podpis są m.in. : testament, umowy przeniesienia własności nieruchomości czy inne umowy o spadek (nieruchomość).


Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji w temacie zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nasze biuro jest autoryzowanym Partnerem dostawcy usług zaufania i pomoże w przeprowadzeniu całego procesu nabycia e-podpisu.

 

Zostaw Komentarz