Kwalifikowany podpis elektroniczny jest narzędziem, który można kupić u certyfikowanych dostawców, nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wysokość opłaty ustalana jest przez podmioty oferujące podpis elektroniczny – cena zależy od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) oraz rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego.
Read More