W wielu przypadkach przy podejmowaniu decyzji o podpisie elektronicznym istotna okazuje się jego moc prawna. Przykładem tego może być złożenie podpisu na umowach zlecenia czy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich majątkowych lub udzielenie licencji.

Co gwarantuje podpis elektroniczny?
Pismo do Urzędu Skarbowego podpis elektroniczny
Podpis elektroniczny dla pracownika

Obowiązujące przepisy prawa informują nas o tym, że podpis elektroniczny wydany w jednym z państw Unii Europejskiej, jest ważny we wszystkich pozostałych krajach, które do niej należą.

Podpis elektroniczny – co obejmuje pakiet?

Zakup podpisu elektronicznego to bardzo dobra decyzja, która w szybkim czasie potrafi przynieść liczne korzyści. Warto jednak wiedzieć, że w skład owego zestawu wchodzą:
– specjalna karta kryptograficzna z zapisanym certyfikatem kwalifikowanym,
– czytnik kart, który należy podłączyć do komputera,
– oprogramowanie, które należy koniecznie zainstalować.

Kwalifikowany podpis elektroniczny – cena

Jeśli chodzi o cenę owego zestawu to jest ona uzależniona od dostawcy, jak i ściśle uwarunkowana czynnikami takimi, jak np. okres ważności certyfikatu. Najczęściej okres ten trwa od roku do trzech lat. Z kolei cena kształtuje się na poziomie kilkuset złotych, aczkolwiek do owej ceny należy dodać również pozostałe koszty dotyczące m.in. weryfikacji tożsamości.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może w praktyce okazać się bardzo korzystny dla prawnika, który może wykorzystać go zarówno w elektronicznej wymianie dokumentów z sądem, jak również podczas zdalnego reprezentowania swoich klientów. Podpis ten ma również „moc” przyspieszenia procedur dotyczących zakładania spółek online na zlecenie Klienta, podpisywania umów handlowych, jak również zawierania umów cywilno-prawnych.

Podpis elektroniczny dla prawnika – co więcej?

Podpis kwalifikowany umożliwia również prawnikom komunikację z zagranicznymi sądami, jak również instytucjami rządowymi, ponieważ wszelkie pliki, które zostały opatrzone podpisem kwalifikowanym, posiadają moc prawną taką, jak dokumenty, które zostały podpisane własnoręcznie.

____________________________________________

Zapraszamy Państwa do kontaktu jeśli są Państwo zainteresowani wyrobieniem e-podpisu, bądź mają pytania, na które nie było odpowiedzi w tekście.

Zostaw Komentarz