Elektroniczne podpisy są równoważne pod względem skutków prawnych do podpisu odręcznego. Można zatem dzięki nim potwierdzić swoją tożsamość na wielu elektronicznych dokumentach.

W dzisiejszym świecie bardzo ważne jest, aby posiadać jakąś formę uwierzytelnienia elektronicznego.
Prócz e-podpisów kwalifikowanych korzystać można również z:

  • e-dowodu osobistego
  • Profilu Zaufanego

Każda z tych form daje możliwość uwierzytelniania swojej osoby w e-usługach administracji publicznej, a także podpisywania dokumentów elektronicznych.

E-dowody osobiste to jedna z form podpisów elektronicznych, które są wydawane stosunkowo od niedawna, bo od marca 2019 roku.
Usprawniają komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi, jak również są alternatywą dla elektronicznych podpisów kwalifikowanych.
Podobnie działa Profil Zaufany, który potwierdza tożsamość Obywatela i można z niego korzystać jak z e-dowodu i e-podpisu kwalifikowanego.

Elektroniczny podpis kwalifikowany zyskał swoich zamienników, ale to indywidualna decyzja każdego obywatela, z którego z elektronicznych podpisów będzie korzystał.

Zostaw Komentarz