Podpis w formie elektronicznej sporządzany jest za pomocą bezpiecznych technologii i wyspecjalizowanych urządzeń. Ogromną zaletą e-podpisu jest to, że jest on niepowtarzalny i niepodrobiony.

Podpis elektroniczny jest pewnego rodzaju potwierdzeniem autentyczności dokumentu.

E-podpis coraz częściej wykorzystywane jest w przypadku tłumaczeń. Daje to firmom możliwość wyznaczania wysokich standardów sprzyjających rozwojowi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumaczenie uwierzytelnione w formie elektronicznej można wykonać w formie elektronicznej (digitalnej). W takim przypadku podpis i pieczęć tłumacza są zastępowane przez podpis elektroniczny:
Art. 18
„1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

Złożenie certyfikowanego podpisu elektronicznego wywołuje w świetle prawa takie same skutki prawne jak poświadczenia tłumaczeń wydawanych w formie pisemnej.

Zostaw Komentarz