Wszystkie firmowe dokumenty, zarówno biznesowe, jak i urzędowe przesyłane drogą elektroniczną powinny być podpisane za pomocą weryfikowanego certyfikatu. Tylko takie pliki, dają odbiorcy pewność o ich poprawności i autentyczności.

Integralność dokumenty elektronicznego to określenie, czy zachowana została niezmieniona forma dokumentu po jego podpisaniu. Integralność można w prosty sposób sprawdzić. Sprawdzenie polega na weryfikacji i porównaniu wyliczonej wartość funkcji skrótu (hash) z wartością znajdującą się w pliku (dokumencie) podpisu elektronicznego. Jakakolwiek zmiana dokumentu zostanie automatycznie wykryta przez aplikację – proces weryfikacji nie wymaja posiadania specjalistycznej wiedzy od osoby, która weryfikuje podpis.

Można zauważyć, że większość przedsiębiorców niestety wysyła zwykłe wiadomości e-mail, bez cech niezaprzeczalności, integralności i autentyczności. Powinni oni zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowych zabezpieczeń, aby uchronić swoich Klientów przed cyberprzestępcami.

Zostaw Komentarz