Wszystkie firmowe dokumenty, zarówno biznesowe, jak i urzędowe przesyłane drogą elektroniczną powinny być podpisane za pomocą weryfikowanego certyfikatu. Tylko takie pliki, dają odbiorcy pewność o ich poprawności i autentyczności. Integralność dokumenty elektronicznego to określenie, czy zachowana została niezmieniona forma dokumentu po jego
Read More